Klimatfakta.info

2022-11-09

Mätning av växthusgaser

Innehåll: Climate Trace | Källor

Climate Trace

Publ 2022-11-09

En grupp, kallad Climate Trace-koalitionen, använder satellitobservationer, artificiell intelligens och maskininlärning har redovisat globala utsläpp av växthusgaser på anläggningsnivå från 72 612 enskilda källor över hela världen. Data samlas in från mer än 300 satelliter.

Enligt Climate Trace har länder som självrapporterat sina utsläpp från olje- och gassektorn enligt ett FN-klimatavtal från 1992, endast rapporterat en tredjedel av de utsläpp som gruppen nu samlat in.

Informationen är tillgänglig gratis och kan användas av tillsynsmyndigheter, journalister och investerare för att sätta press på regeringar och företag att minska utsläppen. Förre vicepresidenten Al Gore är en av grundarna och finansiärerna.

De globala utsläppen av CO2-ekvivalenter var under 2020 54,11 miljarder ton enligt Climate Trace.[1] Motsvarande uppgift från Ekonomifakta är 15,20 miljarder ton CO2-ekvivalenter.[2]

Enligt gruppens mätningar har Sverige under åren 2015 till 2021 släppt ut:
0.34 miljarder ton CO2e100 (CO2-ekvivalenter [3]) <0,1 % av det globala utsläppet
0.20 miljarder ton CO2 (koldioxid) av det globala utsläppet
3.22 miljarder ton CH4 (metan) 0,12% av det globala utsläppet
0.16 miljarder ton N2O (lustgas, dikväveoxid) 0,29% av det globala utsläppet

NASA mäter utsläppen av CO2 med satellitsystemet Orbiting Carbon Observatory 2.

Källor

Publ 2022-11-09

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS (2023-11-30)
Jordens historia (2023-11-29)
Koldioxiden i atmosfären fortsätter att öka (2023-06-18)
Hav (2023-05-03)
Växthuseffekten (2023-05-03)
Koldioxid under jordens historia (2023-04-25)
CO2Science (2023-04-03)
Koldioxid (2023-03-03)
Iskärnor (2023-01-27)
Klimatekonomi (2023-01-26)
Klimatförändringsindikatorer: Climate Forcing (2023-01-16)
Växthusgaser (2023-01-09)
Grönt stål (2022-12-25)
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Mätning av växthusgaser (2022-11-09)
The Great Global Warming Swindle (2022-08-03)
Svårt att datera kolutsläpp (2022-07-28)
Lagring av koldioxid (2022-06-15)
Klimatskatter (2021-11-21)
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter (2021-10-05)
Koldioxid från torvmark (2021-06-06)
Fotosyntes (2021-05-30)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16)

Lustgas
Mätning av växthusgaser (2022-11-09)

Metan
Gaskraftverk (2022-12-11)
Naturgas (2022-11-25)
Metan (2022-11-11)
Mätning av växthusgaser (2022-11-09)

Fotnoter

1) CO2e100, 2020, Climate Trace
2) Utveckling av växthusgasutsläpp - internationellt, Ekonomifakta
3) CO2e100, Global warming potential, Wikipedia

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com