Klimatfakta.info

2023-03-09

EU - Parlamentet och rådet

Innehåll: EU-parlamentet | Ledamöter | Ledamot per partigrupp | Rådet | Källor
EU-parlamentet och Europeiska rådet styr tillsammans den Europeiska Unionen.

EU-parlamentet

Publ 2023-03-09

EU-parlamentet är den ena lagstiftande institutionen inom Europeiska unionen; den andra är Europeiska unionens råd.

Parlamentet, som består av 705 ledamöter, väljs genom allmänna och direkta val vart femte år, och företräder unionsmedborgarna direkt på unionsnivå.

Parlamentet ansvarar för att lagstifta och godkänna unionens årliga budget tillsammans med Europeiska unionens råd. Lagförslag läggs i regel fram av Europeiska kommissionen och måste godkännas av både parlamentet och rådet för att antas.

Parlamentet utövar även viss parlamentarisk kontrollmakt över kommissionen, med möjligheten att avsätta den genom en misstroendeförklaring. En ny kommission kan inte tillträda utan att först ha genomgått utfrågning och godkännande av parlamentet.

Parlamentet leds av en talman, som sedan den 18 januari 2022 är Roberta Metsola (EPP). Ledamöterna är organiserade efter politisk tillhörighet i olika partigrupper, och inte efter nationalitet. De utses genom direkta val; det senaste ägde rum den 23-26 maj 2019 och nästa är planerat till den 6-9 juni 2024.

Europaparlamentets officiella säte ligger i Strasbourg, Frankrike, men parlamentet har även förberedande och kompletterande sammanträden i Bryssel, Belgien.

Ledamöter

Publ 2023-03-09

 • Abir AL-SAHLANI. Renew Europe Group. Centerpartiet
 • Erik BERGKVIST. Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet. Arbetarepartiet- Socialdemokraterna
 • Malin BJÖRK. Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL. Vänsterpartiet
 • Jakop G. DALUNDE. Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen. Miljöpartiet de gröna
 • Ilan DE BASSOI. Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet. Arbetarepartiet- Socialdemokraterna
 • Heléne FRITZON. Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet. Arbetarepartiet- Socialdemokraterna
 • Pär HOLMGREN. Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen. Miljöpartiet de gröna
 • Evin INCIR. Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet. Arbetarepartiet- Socialdemokraterna
 • Karin KARLSBRO. Renew Europe Group. Liberalerna
 • Arba KOKALARI. Group of the European People's Party (Christian Democrats). Moderaterna
 • Alice KUHNKE. Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen. Miljöpartiet de gröna
 • David LEGA. Group of the European People's Party (Christian Democrats). Kristdemokraterna
 • Peter LUNDGREN. Gruppen Europeiska konservativa och reformister. Sverigedemokraterna
 • Johan NISSINEN. Gruppen Europeiska konservativa och reformister. Sverigedemokraterna
 • Carina OHLSSON. Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet. Arbetarepartiet- Socialdemokraterna
 • Jessica POLFJÄRD. Group of the European People's Party (Christian Democrats). Moderaterna
 • Sara SKYTTEDAL. Group of the European People's Party (Christian Democrats). Kristdemokraterna
 • Tomas TOBÉ. Group of the European People's Party (Christian Democrats). Moderaterna
 • Jörgen WARBORN
  Group of the European People's Party (Christian Democrats). Moderaterna
 • Charlie WEIMERS
  Gruppen Europeiska konservativa och reformister. Sverigedemokraterna
 • Emma WIESNER
  Renew Europe Group. Centerpartiet

Ledamot per partigrupp

Publ 2023-03-09

EPP:

 • Arba KOKALARI. Group of the European People's Party (Christian Democrats). Moderaterna
 • David LEGA. Group of the European People's Party (Christian Democrats). Kristdemokraterna
 • Jessica POLFJÄRD. Group of the European People's Party (Christian Democrats). Moderaterna
 • Sara SKYTTEDAL. Group of the European People's Party (Christian Democrats). Kristdemokraterna
 • Tomas TOBÉ. Group of the European People's Party (Christian Democrats). Moderaterna
 • Jörgen WARBORN. Group of the European People's Party (Christian Democrats). Moderaterna

S&D:

 • Erik BERGKVIST. Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet. Arbetarepartiet- Socialdemokraterna
 • Ilan DE BASSOI. Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet. Arbetarepartiet- Socialdemokraterna
 • Heléne FRITZON. Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet. Arbetarepartiet- Socialdemokraterna
 • Evin INCIR. Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet. Arbetarepartiet- Socialdemokraterna
 • Carina OHLSSON. Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet. Arbetarepartiet- Socialdemokraterna

Renew:

 • Abir AL-SAHLANI. Renew Europe Group. Centerpartiet
 • Karin KARLSBRO. Renew Europe Group. Liberalerna
 • Emma WIESNER. Renew Europe Group. Centerpartiet

Verts/ALE:

 • Jakop G. DALUNDE. Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen. Miljöpartiet de gröna
 • Pär HOLMGREN. Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen. Miljöpartiet de gröna
 • Alice KUHNKE. Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen. Miljöpartiet de gröna

ECR:

 • Peter LUNDGREN. Gruppen Europeiska konservativa och reformister. Sverigedemokraterna
 • Johan NISSINEN. Gruppen Europeiska konservativa och reformister. Sverigedemokraterna
 • Charlie WEIMERS. Gruppen Europeiska konservativa och reformister. Sverigedemokraterna

The Left:

 • Malin BJÖRK. Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL. Vänsterpartiet

Rådet

Publ 2023-03-09

Europeiska unionens råd, eller enbart rådet (latin: Consilium) och informellt ministerrådet, är den ena lagstiftande institutionen inom Europeiska unionen; den andra är Europaparlamentet.

Rådet består av en minister från varje medlemsstat och företräder medlemsstaterna på unionsnivå.

Rådet ansvarar för att lagstifta och anta unionens årliga budget tillsammans med Europaparlamentet. Lagförslag läggs i regel fram av Europeiska kommissionen och måste godkännas av både parlamentet och rådet för att antas. Rådet har även ansvar för att fastställa unionens politik och fungera samordnande mellan medlemsstaternas regeringar.

Rådet är organiserat i olika konstellationer beroende på vilken sakfråga som ska diskuteras. Varje konstellation samlar ministrarna för den sakfråga som ska avgöras; till exempel består rådet för miljö av unionens miljöministrar.

Ordförandeskapet roterar mellan medlemsstaterna på halvårsbasis. Varje rådskonstellation leds av ministern från den medlemsstat som utövar ordförandeskapet, utom i rådet för utrikes frågor, som i stället leds av den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Rådet har sitt säte i Bryssel, Belgien, men sammanträder i Luxemburg under april, juni och oktober.

Källor

Publ 2023-07-03

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


EU
Reduktionsplikten (2023-04-08)
EU - hållbart näringsliv (2023-03-17)
EU - Parlamentet och rådet (2023-03-09)
EU-nämnden (2023-03-02)
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024 (2023-02-28)
Elmarknadsdesign (2023-02-25)
EU i Sverige (2023-01-26)
Elkraftsystem (2023-01-16)
EU - Climate action (2023-01-15)
EU-kommissionen (2023-01-15)
Swexit (2023-01-12)
EU - statsstödsregler (2023-01-07)
EU och klimatet (2022-12-14)
EU - Socialfonden (2022-12-06)
EU - svenska ordförandeskapet (2022-12-04)
Energy Charter Treaty (ECT) (2022-10-26)
Solpaneler (2022-10-21)
EUs utveckling (2022-09-17)
Yttrandefrihet (2022-06-17)
EUs taxonomiförordning (2022-05-23)
Vattenkraft (2021-12-22)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
Utsläppshandel (2021-07-11)
Skogsbruket ska vara nationellt (2021-07-02)
EU vill stoppa engelska TV-program (2021-06-29)
EUs gigantiska fond (2021-06-08)
Plastpåseskatten (2021-05-25)
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020 (2021-04-22)

EU-parlamentet
Alice Teodorescu Måwe om klimatet (2024-05-31)
Europeiska unionens råd (2023-11-24)
Stor förändring i EU efter valet 2024 (2023-07-12)
Bondeuppror i Nederländerna (2023-07-08)
Få EU-kritiker i Slovenien (2023-06-22)
Stark EU-kritik i Ungern (2023-06-22)
EU-kritiska Finland kräver ny politik (2023-06-21)
Grekland mest EU-kritiskt (2023-06-19)
I Italien styr de EU-kritiska (2023-06-17)
EU-kritiken tar fart i Estland (2023-06-15)
Allt fler EU-kritiker i Österrike (2023-06-14)
EU-kritiken växer i Belgien (2023-06-11)
EU - Parlamentet och rådet (2023-03-09)
EU - Europeiska unionen (2022-08-02)

Ministerrådet
EU - Parlamentet och rådet (2023-03-09)

Moderaterna
Moderaternas klimatpolitik (2023-04-09)
Vindkraft (2023-03-31)
EU - Parlamentet och rådet (2023-03-09)
Energi (2023-01-16)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)
Vattenkraft (2021-12-22)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com