Klimatfakta.info

2023-01-27

Iskärnor

Innehåll: 800 tusen år gammal luft | Koldioxid CO2 | Metan CH4 | Istider | Källor
En iskärna är en cylinder av is borrade från djupet av jordens inlandsisar, som kan ge uppgifter om jordens tidigare klimat t.ex. mängden koldioxid och temperaturen vid olika tidpunkter.

800 tusen år gammal luft

Publ 2024-03-19

Iskärnor är cylindrar av is som borras ur en inlandsis eller glaciär. De flesta iskärnrekord kommer från Antarktis och Grönland, och de längsta iskärnorna sträcker sig till 3 km på djupet. De äldsta kontinuerliga iskärnregistren hittills sträcker sig 123 000 år på Grönland och 800 000 år i Antarktis. Iskärnor innehåller information om tidigare temperaturer och om många andra aspekter av miljön. Avgörande är att isen omsluter små luftbubblor som innehåller ett prov av atmosfären - från dessa är det möjligt att direkt mäta den tidigare koncentrationen av gaser (inklusive koldioxid och metan) i atmosfären.

Direkta och kontinuerliga mätningar av koldioxid (CO2) i atmosfären sträcker sig bara tillbaka till 1950-talet.

I Antarktiska kärnor med mycket hög snöfallshastighet har det varit möjligt att mäta koncentrationer i luft från så sent som på 1980-talet som redan är innesluten av bubblor i isen. Jämförelse med mätningar som gjorts direkt från atmosfären vid forskningsstationer i Antarktis visar att iskärnan fungerar som mätare av atmosfäriska koncentrationer, även om små artefakter kan uppstå på platser med höga koncentrationer av andra föroreningar.

Koldioxid CO2

Publ 2023-01-27

Antarktiska iskärnor visar oss att koncentrationen av CO2 var stabil under det senaste årtusendet fram till början av 1800-talet. Den började sedan stiga och dess koncentration är nu nästan 50 % högre än den var före den industriella revolutionen.

Mätningar kan identifiera källan till CO2 (t.ex. isotopdata). De visar att ökningen beror på utsläpp från av fossila bränslen och mänskligt inducerade förändringar i vegetation och mark.

Mätningar från äldre iskärnor bekräftar att både omfattningen och hastigheten av den senaste ökningen nästan helt säkert saknar motstycke under de senaste 800 000 åren.

Den snabbaste naturliga ökningen uppmätt i äldre iskärnor är cirka 15 ppm (parts per million) under cirka 200 år. Som jämförelse stiger nu atmosfärisk CO2 med 15 ppm vart sjätte år.

Metan CH4

Publ 2024-03-19

Mätningar av metan (CH4) visar ökad koncentration under de senaste två århundradena. Den är nu mer än dubbelt så stor som den förindustriella nivån. Detta beror främst på utsläpp från jordbrukskällor och produktion av fossila bränslen, som kommer utöver naturliga utsläpp från våtmarker och andra källor.

Förhållandena mellan olika vattenisotoper i polära iskärnor visar att temperaturen i Antarktis och Grönland har förändrats tidigare.

Istider

Publ 2024-03-19

Den äldsta kontinuerliga iskärnan har borrades av European Project for Ice Coring in Antarctica (EPICA) från Dome C på den antarktiska platån. Den sträcker sig 800 000 år tillbaka i tiden och visar en rad långa, kalla "glaciala" perioder, varvas ungefär vart 100 000:e år av varma "interglaciala" perioder (av vilka de senaste 11 000 åren är de senaste).

Dessa perioder framgår också i andra register. De kallaste perioderna i Antarktis är under istider. Inlandsisar sträckte sig då över Nordamerika så långt söderut som Chicago och New York, och över Storbritannien söder om The Wash.

title Den äldsta iskärnens rekord för atmosfärisk CO2 och temperaturförändringar i Antarktis

Källor

Publ 2023-01-27

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Iskärnor
Iskärnor (2023-01-27)

Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS (2023-11-30)
Jordens historia (2023-11-29)
Koldioxiden i atmosfären fortsätter att öka (2023-06-18)
Hav (2023-05-03)
Växthuseffekten (2023-05-03)
Koldioxid under jordens historia (2023-04-25)
CO2Science (2023-04-03)
Koldioxid (2023-03-03)
Iskärnor (2023-01-27)
Klimatekonomi (2023-01-26)
Klimatförändringsindikatorer: Climate Forcing (2023-01-16)
Växthusgaser (2023-01-09)
Grönt stål (2022-12-25)
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Mätning av växthusgaser (2022-11-09)
The Great Global Warming Swindle (2022-08-03)
Svårt att datera kolutsläpp (2022-07-28)
Lagring av koldioxid (2022-06-15)
Klimatskatter (2021-11-21)
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter (2021-10-05)
Koldioxid från torvmark (2021-06-06)
Fotosyntes (2021-05-30)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16)

Temperatur
Den globala temperaturen faller (2024-03-23)
Klimatdata från Metoffice (2023-06-18)
Iskärnor (2023-01-27)
Temperatur (2023-01-11)
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Temperaturmätning (2022-11-11)
Climate Action Tracker (2022-11-08)
Jetströmmar (2022-07-21)
Berkelay Earth (2022-04-22)
Global temperatur 1750-1900 (2021-11-20)
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur (2021-08-15)
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com