Klimatfakta.info

2022-10-26

Energy Charter Treaty (ECT)

Innehåll: Energistadgefördraget | Källor |
Flera länder lämnar Energistadgefördraget

Energistadgefördraget

Energistadgefördraget (engelska Energy Charter Treaty) är ett multilateralt ramverk för gränsöverskridande samarbete i energiindustrin. Avtalet reglerar kommersiella aspekter inom energisektorn, såsom handel, överföring, investeringar och energieffektivitet.

Från början var syftet med avtalet att anpassa energisektorn i de forna sovjetrepublikerna och det övriga östblocket med resten av Europa efter det kalla krigets slut. Syftet med avtalet har dock, med tiden, vidgats till att stimulera elhandel mellan länder, inte bara i öst-västlig riktning, och främja utländska investeringar i energisektorn hos samtliga deltagande stater.

Fördraget skrevs under i Portugal i december 1994. Sverige är med i avtalet sedan 1994.

Avtalet har kritiserats för att stå i vägen för stater att införa nya miljöregleringar. Förhandlingar pågår för att modernisera avtalet och göra det förenligt med Parisavtalet. EU överväger att sluta använda energi­stadge­fördraget inom EU, om förhandlingarna drar ut på tiden.[1]

Mitt i energikrisen lämnar även Polen, Spanien och Nederländerna liksom tidigare Italien i Energy Charter Treaty (ECT). Fler europeiska länder överväger att lämna avtalet.

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


Energi
Energi (2023-01-16)
Jordens strålningsbalans (2021-08-15)
Kol (2022-04-05)
Lyckat försök med fusion (2022-02-09)
Vattenkraft (2021-12-22)

EU
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020 (2021-04-22)
Elkraftsystem (2023-01-16)
Elmarknadsdesign (2023-02-25)
EU - Climate action (2023-01-15)
EU - hållbart näringsliv (2023-03-17)
EU - Parlamentet och rådet (2023-03-09)
EU - Socialfonden (2022-12-06)
EU - statsstödsregler (2023-01-07)
EU - svenska ordförandeskapet (2022-12-04)
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024 (2023-02-28)
EU i Sverige (2023-01-26)
EU och klimatet (2022-12-14)
EU vill stoppa engelska TV-program (2021-06-29)
EU-kommissionen (2023-01-15)
EU-nämnden (2023-03-02)
EUs gigantiska fond (2021-06-08)
EUs taxonomiförordning (2022-05-23)
EUs utveckling (2022-09-17)
Järnväg och tåg (2022-12-23)
Plastpåseskatten (2021-05-25)
Reduktionsplikten (2023-04-08)
Skogsbruket ska vara nationellt (2021-07-02)
Solpaneler (2022-10-21)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25)
Swexit (2023-01-12)
Utsläppshandel (2021-07-11)
Vattenkraft (2021-12-22)
Yttrandefrihet (2022-06-17)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se