Klimatfakta.info

2022-06-15

Lagring av koldioxid

Innehåll: Lagra koldioxiden i tropikens skogar | Källor |
Var ska koldioxiden lagras om den ska lämna atmosfären? Tre fjärdedelar måste lagras i befintliga skogar genom bättre förvaltning, främst i tropikerna.

Lagra koldioxiden i tropikens skogar

Beslutsfattare behöver få veta hur mycket CO2 som ska lagras och var det bör ske. Forskare har gjort en värdering av hur mycket kol som kan lagras i träd och organiskt material i marken. De har också rekommenderat prioriterade åtgärder relaterade till restaurering, förvaltning och underhåll av vedartade kollager och tillhörande jordar.

Genom att jämföra nuvarande med potentiell kollagring, och samtidigt utesluta områden som är kritiska för livsmedelsproduktion och mänsklig bosättning, finner de 287 petagram (PgC) orealiserade potentiella lagringsmöjligheter, varav 78 % (224 PgC) finns i biomassa och 22 % (63 PgC) är i jord. Förbättrad förvaltning av befintliga skogar kan svara för nästan tre fjärdedelar (206 PgC) av den totala orealiserade potentialen, med majoriteten (71 %) koncentrerad till tropiska ekosystem.

Klimatförändringarna är dock en källa till stor osäkerhet. Medan ytterligare forskning behövs för att förstå effekterna av naturliga störningar och biofysisk återkoppling, räknar forskarna med att potentialen för ytterligare kollagring i vedartad biomassa kommer att öka (+17 %) till 2050 trots beräknade minskningar (-12 %) i tropikerna. Resultat etablerar en referenspunkt och ram för prioritering av platser och åtgärder för att öka landbaserad kollagring.[1]

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


Koldioxid
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
CO2Science (2023-04-03)
Fotosyntes (2021-05-30)
Grönt stål (2022-12-25)
Hav (2023-05-03)
Iskärnor (2023-01-27)
Klimatekonomi (2023-01-26)
Klimatförändringsindikatorer: Climate Forcing (2023-01-16)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16)
Klimatskatter (2021-11-21)
Koldioxid (2023-03-03)
Koldioxid från torvmark (2021-06-06)
Koldioxid under jordens historia (2023-04-25)
Koldioxiden i atmosfären fortsätter att öka (2023-06-18)
Koldioxidlagring - CCS (2021-11-22)
Mätning av växthusgaser (2022-11-09)
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter (2021-10-05)
Svårt att datera kolutsläpp (2022-07-28)
The Great Global Warming Swindle (2022-08-03)
Växthuseffekten (2023-05-03)
Växthusgaser (2023-01-09)

Skog
Biologisk mångfald (2022-12-20)
EU - Fit for 55 (2023-04-27)
EU - Restoration (2023-03-30)
EU för återställande av natur (2023-07-13)
Koldioxid från torvmark (2021-06-06)
Skog (2023-08-10)
Våtmarker (2022-11-13)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se