Klimatfakta.info

2022-05-31

NOAA

Innehåll: Vision, uppdrag och målsättning | NOAAs webb | NOAAGlobalTemp Version 5 | Källor
NOAA är amerikanskt institution som forskar om hav och atmosfär.

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) är ett amerikanskt vetenskapligt organ som är underställt USA:s handelsdepartement. Organisationen studerar förhållandena i hav och atmosfär, publicerar väderkartor, utfärdar varningar om annalkande oväder och ger råd och anvisningar i miljöfrågor.

Vision, uppdrag och målsättning

NOAA:s strategiska vision är "ett upplyst samhälle som använder en omfattande förståelse för havens, kusternas och atmosfärens roll i det globala ekosystemet till att fatta de bästa sociala och ekonomiska besluten".

NOAA:s uppdrag är "att förstå och förutsäga förändringar i jordens miljö och att bevara och administrera kust- och marina resurser för att uppfylla vår nations ekonomiska, sociala och miljörelaterade behov".

För att uppfylla sin vision och sitt uppdrag har NOAA fyra målsättningar som fungerar som direktiv för verksamheten. Varje målsättning motsvaras av verksamheter inriktade på ekosystem, klimat, väder, vatten, handel och transport.

  • Garantera det hållbara utnyttjandet av resurserna och med hänsyn till både mänskliga och naturliga faktorer balansera oförenliga bruk av kust- och marinekosystem.
  • Förstå miljöförändringar, inklusive globala förändringar som El Niño för att försäkra att vi kan planera och agera på ett lämpligt sätt.
  • Erbjuda data och prognoser om cykliska händelser relaterade till väder och vatten, inklusive stormar, översvämningar och torka.
  • Erbjuda information om väder, klimat och ekosystem för att garantera att individuella och kommersiella transporter är säkra, effektiva och miljöriktiga.

NOAAs webb

Publ 2022-05-30

NOAA har en omfattande webb med bl.a. en avdelning om klimatet[1]. Dessutom svarar NOAA för klimatwebben Climate.gov.[2]

  • Climate at a Glance[3]
  • GHCN - Global Historical Climatology Network[4]

NOAAGlobalTemp Version 5

Publ 2022-05-30

NOAA publicerar var månad en rapport om klimatet. Data tas sedan 2019 från NOAAGlobalTemp Version 5, som består av GHCNm v.4[5] och ERSST v.5[6]. [7]

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


ENSO
Klimatförändring (2023-08-05)
Klimatdata från Metoffice (2023-06-18)
Antarktis 2022 (2023-04-22)
Torka (2023-04-21)
Pacific Decadal Oscillation (PDO) (2023-04-12)
ENSO (2023-01-28)
Satelliter (2023-01-13)
Solen (2022-09-06)
Henrik Svensmark (2022-06-21)
NOAA (2022-05-31)
El niño (2021-10-26)

GHCN
NOAA (2022-05-31)
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22)

NOAA
NOAA (2022-05-31)

USA
NOAA (2022-05-31)

Översvämning
Översvämning (2024-03-22)
Väder- och klimatprognoser med AI (2023-11-26)
Stöd till klimatskadade u-länder (2023-11-05)
Clintel (2023-04-30)
Livsmedel (2023-02-15)
ENSO (2023-01-28)
Klimatekonomi (2023-01-26)
Extremväder (2022-12-19)
Bjorn Lomborg (2022-11-04)
Attribution (2022-08-05)
IPCC AR4 (2022-07-15)
NOAA (2022-05-31)
Regn, nederbörd (2022-02-08)
Vattenkraft (2021-12-22)
IPCC: Översvämning (2021-08-18)

Fotnoter

1) Climate
2) climate.gov
3) Climate at a Glance
4) GHCN gridded products
5) Global Historical Climatology Network monthly
6) NOAA Updates Sea Surface Temperature Dataset
7) April 2022,Global Climate Report, NOAA

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com