Klimatfakta.info

2021-08-17

Mallen Baker om IPCC AR6

Innehåll: Källor |

Mallen Baker, är en ovanligt klok kommentator på Youtube. Han har ögnat IPCCs senaste rapport och tar fram fyra punkter:

  • Not much has changed.
  • New scenarios for the future. RPC 2.6, 4.5, 6.0 och 8,.5. ersätts av fem SSP 1-5. (7:18)
  • Tipping points (11:02)
  • Extreme weather events attribution (13:54)

Ett "scenario" är fastställda förutsättningar, t.ex. av utsläpp av koldioxid, för beräkningar av framtida värme. RPC 8,5 är ett hel orealistisk scenario med fördubblade utsläpp jämfört med idag men var det var ändå detta IPCC ofta refererade till. Överdrifter ger mer uppmärksamhet

På samma sätt ger SSP4 och SSP5 osannolika förutsättningar t.ex. utan några begränsningar i användning av fossilt bränsle. IPCC vill trots det inte utpeka några av SSP-erna som mer sannolikt. I den nya rapporten är det scenarierna RPC 8.5 och SSP5 som nämns oftast, hela 41% gånger, av alla scenarier. Det kommer att underlätta för dem som vill slå upp dramatiska framtider som samtidigt ger en helt falsk uppfattning om rapportens innehåll.

Rapporten tar upp ämnet hur man med stor säkerhet ska kunna bevisa att en extrem väderhändelse beror på klimatförändringar orsakade av människan. I några fall anser IPCC att det är möjligt. Det gäller värmeböljor, två typer av torka och kraftigt regn (dock inte översvämningar) som blivit vanligare och eller intensivare. Övriga extrema händelser som t.ex. orkaner, har inte blivit vanligare.

Mallen Baker är en utomordentlig guide när det gäller klimatet (och en hel del annat). Han återkommer med fördjupade analyser.

Källor

Fotnoter

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


IPCC
Biologisk mångfald (2022-12-20)
Climate realism (2023-05-21)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
Global temperatur 1750-1900 (2021-11-20)
IPCC AR5 (2022-08-28)
IPCC AR6 (2022-10-21)
IPCC AR6 WG2 (2022-03-08)
Judith Curry (2023-03-27)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16)
Koldioxidlagring - CCS (2021-11-22)
Modeller, prognoser, scenarier och RCP (2022-06-16)
UNEP (2023-05-19)
Vetenskap och klimatet (2022-05-24)

Ar6
Atmosfären - historiskt (2022-12-16)
IPCC AR6 WG2 (2022-03-08)
IPCC: Översvämning (2021-08-18)
Roger A. Pielke Jr. (2023-04-16)
Solens instrålning till jorden (2021-12-08)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se