Klimatfakta.info

2023-10-16

Tyskland inför nya gränskontroller

Innehåll: Gränskontroller | Utvisning | Schengen | Källor
Tyskland har meddelat EU att landet ska införa nya gränskontroller. Lag på gång för att göra det lättare att utvisa dem som inte får asyl. Nio medlemsländer har begärt undantag. Sverige har undantag till 2024-05-11.

Gränskontroller

Publ 2023-10-16

Tyskland har hittills i år tagit emot nästan dubbelt så många asylsökande som förra året.

Den tyska regeringen förbereder för nya kontrollstationer vid landets gränser mot Polen, Tjeckien och Schweiz och ska anmäla detta till EU-kommissionen.

Enligt uppgifterna ska registreringen vara i förebyggande syfte, för den händelse att vissa länder skulle skicka fler migranter vidare till Tyskland, skriver TT.

Inom Schengenområdet måste länder meddela beslut om gränskontroller till EU.

Utvisning

Publ 2023-10-16

Den tyska regeringen har utarbetat lagstiftning för att underlätta utvisningar av misslyckade asylsökande och planerar att diskutera åtgärder för att ta itu med migration med oppositionen när den försöker avskaffa det som har blivit ett stort politiskt problem.

Skyddshem för migranter och flyktingar har fyllts upp under de senaste månaderna, eftersom ett betydande antal asylsökande lägger till mer än 1 miljon ukrainare som har anlänt till deras hemland sedan kriget började.

Schengen

Publ 2023-10-16

EUs Schengen-regler förbjuder medlemsländer att kontrollera personer som passerar en gräns mellan medlemsländerna. Men en rad medlemsländer har begärt undantag från dessa regler en eller flera gånger sedan 2023-05-01:

  • Danmark
  • Frankrike
  • Norge
  • Polen
  • Slovakien
  • Sverige
  • Tyskland
  • Tjeckien
  • Österrike

Sverige har begärt undantag för perioden 2023-05-12 till 2024-05-11.

Källor

Publ 2023-10-16

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Flyktingar
Tyskland inför nya gränskontroller (2023-10-16)

Migration
EU prioriterar inte klimatet längre (2024-04-12)
Tyskland inför nya gränskontroller (2023-10-16)

Polen
Polen mot förbudet av förbränningsmotorer (2023-10-24)
Kritik mot EUs klimatpolitik (2023-10-23)
Tyskland inför nya gränskontroller (2023-10-16)
EU för återställande av natur (2023-07-13)
Vindkraft (2023-03-31)
Naturgas (2022-11-25)
Energy Charter Treaty (ECT) (2022-10-26)
Kol (2022-04-05)
Polen trotsar EU-dom – vägrar stänga kolgruvor (2021-05-24)

Tyskland
Tysk industrikris möts med subventioner och lägre skatter (2023-10-27)
Polen mot förbudet av förbränningsmotorer (2023-10-24)
Kritik mot EUs klimatpolitik (2023-10-23)
Tyskland inför nya gränskontroller (2023-10-16)
Opinioner om klimatet (2023-09-15)
Skog (2023-08-10)
Stark opinon mot EU-parlamentet (2023-06-07)
UNEP (2023-05-19)
Vindkraft - Tillverkning (2023-04-30)
Ekonomi (2023-04-28)
Vindkraft (2023-03-31)
Tyskland (2023-02-26)
Elkraftsystem (2023-01-16)
Elskatten (2023-01-05)
Järnväg och tåg (2022-12-23)
Kärnkraft (2022-12-13)
Petroleum, olja (2022-12-03)
Naturgas (2022-11-25)
Ryssland (2022-09-18)
EUs utveckling (2022-09-17)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Attribution (2022-08-05)
EU - Europeiska unionen (2022-08-02)
Kol (2022-04-05)
Tyskland: ”Behöver inte rysk gas” (2022-03-22)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com