Klimatfakta.info

2023-10-27

Tysk industrikris möts med subventioner och lägre skatter

Innehåll: Krisbranscher | Förlorat välstånd | Mer subventioner | Källor
Ständigt nya lagar och dyr energi gör att tyska industrin krisar och kräver ökade subventioner. Regeringen sänker skatter och ökar bidragen. Bidrag kommer till de dyra utsläppsrätterna.

Krisbranscher

Publ 2023-10-27

Vindkraftstillverkaren Siemens Energy har meddelat att den söker tyska statliga garantier värda miljarder euro eftersom vindindustrin är på fallrepet på grund av utvecklare som kämpar för att betala tillbaka skulden på långtidskontrakt när räntorna stiger.

Scholz regering får ovanligt hård kritik från BMW som varnat för att biltillverkaren "allt mer konfronteras med kortsiktiga lagändringar och växande byråkrati" och att Tyskland "halkar efter i internationella jämförelser" när det gäller infrastruktur och energi priser. "Otillförlitliga transportvägar, höga energikostnader, men också en brist på nätverkstäckning är oacceptabelt för en modern industrilokal", säger BMW.

Förlorat välstånd

Publ 2023-10-27

Ekonomiminister Robert Habeck har presenterat en 60-sidig strategi med förslag för att öka industriell konkurrenskraft. Tyskland behöver en Zeitenwende (epokal förändring) i ekonomisk politik.

Nyckelkravet är subventioner för att få ner energipriserna. "Vi har ett stort tryck att agera", sa den gröna politikern och tillade: "Om vi inte agerar tillräckligt beslutsamt och även tillräckligt kraftfullt kommer vi att förlora delar av industrin ... [och] avgörande delar av välstånds- och välståndsgenererande detta land."

Mer subventioner

Publ 2023-10-27

Regeringschefen Scholz lovar att införa subventioner och skattelättnader för att få ner höga energipriser för företag.

Men han sa inte när då han talade på IG Metalls fackliga kongress men att han skulle införa en "kombination av många individuella åtgärder" för att säkerställa att "inget företag som förbrukar mycket energi ... måste lägga ner."

Scholz hänvisade till prissubventioner, som täcker några av de kostnader som industrier står inför under EU:s system för handel med utsläppsrätter och som skulle kunna utökas.

Det ska också komma skattesänkningar på elpriser. Mer statligt stöd till tysk industri kommer sannolikt att skapa kontroverser i EU.

Källor

Publ 2023-10-27

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Subventioner
Tysk industrikris möts med subventioner och lägre skatter (2023-10-27)
Stopp på kol och subventioner av fossila bränslen (2021-11-11)

Tyskland
Tysk industrikris möts med subventioner och lägre skatter (2023-10-27)
Polen mot förbudet av förbränningsmotorer (2023-10-24)
Kritik mot EUs klimatpolitik (2023-10-23)
Tyskland inför nya gränskontroller (2023-10-16)
Opinioner om klimatet (2023-09-15)
Skog (2023-08-10)
Stark opinon mot EU-parlamentet (2023-06-07)
UNEP (2023-05-19)
Vindkraft - Tillverkning (2023-04-30)
Ekonomi (2023-04-28)
Vindkraft (2023-03-31)
Tyskland (2023-02-26)
Elkraftsystem (2023-01-16)
Elskatten (2023-01-05)
Järnväg och tåg (2022-12-23)
Kärnkraft (2022-12-13)
Petroleum, olja (2022-12-03)
Naturgas (2022-11-25)
Ryssland (2022-09-18)
EUs utveckling (2022-09-17)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Attribution (2022-08-05)
EU - Europeiska unionen (2022-08-02)
Kol (2022-04-05)
Tyskland: ”Behöver inte rysk gas” (2022-03-22)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com