Klimatfakta.info

2023-04-30

Vindkraft - Tillverkning

Innehåll: Kostnadsökningar | Källor
Vindkraften blir dyrare att tillverka,

Kostnadsökningar

Publ 2023-04-30

Många av de största fabriker som bygger vindkraftsnurror visar nu stora förluster. Det är brist på flertalet sällsynta metaller som det ofta behövs enorma mängder av i merparten i den gröna omställning.

Kina dominerar marknaden för sällsynta mineraler totalt och detta ger det kinesiska kommunistpartiet ett stort och säkerhetsmässigt farligt läge för västvärlden.

Kostnaden för att tillverka en vindturbin har ökat med 38% sedan 2020. Genomsnittspriset för de sju mest kritiska mineralerna för vindkraftsindustrin har ökat med med 93% under perioden.

Detta är en markant kontrast till år av stadiga prisnedgångar i takt med att tekniken förbättrades och processerna blev mer effektiva.

Samma data visar att priset på växellådan och generatorn - som är nyckelkomponenter i det totala vindturbinen - båda har ökat med 38 %.

Dessa kostnadsökningar driver upp vindutvecklares utbyggnadsbud och branschexperter uppmanar europeiska regeringar att höja takpriserna för auktioner för förnybar energi som svar. Vissa länder, som Tyskland, har börjat göra det.

Källor

Publ 2023-04-30

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Tyskland
Tysk industrikris möts med subventioner och lägre skatter (2023-10-27)
Polen mot förbudet av förbränningsmotorer (2023-10-24)
Kritik mot EUs klimatpolitik (2023-10-23)
Tyskland inför nya gränskontroller (2023-10-16)
Opinioner om klimatet (2023-09-15)
Skog (2023-08-10)
Stark opinon mot EU-parlamentet (2023-06-07)
UNEP (2023-05-19)
Vindkraft - Tillverkning (2023-04-30)
Ekonomi (2023-04-28)
Vindkraft (2023-03-31)
Tyskland (2023-02-26)
Elkraftsystem (2023-01-16)
Elskatten (2023-01-05)
Järnväg och tåg (2022-12-23)
Kärnkraft (2022-12-13)
Petroleum, olja (2022-12-03)
Naturgas (2022-11-25)
Ryssland (2022-09-18)
EUs utveckling (2022-09-17)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Attribution (2022-08-05)
EU - Europeiska unionen (2022-08-02)
Kol (2022-04-05)
Tyskland: ”Behöver inte rysk gas” (2022-03-22)

Vindkraft
Vindkraftens skuldkris (2024-04-14)
Vindkraftsparken Stora Middelsund stoppas (2023-08-09)
Vindkraft - Tillverkning (2023-04-30)
Vindkraftsersättning (2023-04-27)
Havsvindkraft (2023-04-02)
Vindkraft (2023-03-31)
EU - förnybart (2023-03-30)
Vattenfall (2022-12-25)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Elcertifikat (2022-04-29)
Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport (2022-03-16)
Priset för grön energy (2022-02-13)
Protester mot 40 Eiffeltornshöga vindkraftverk (2021-07-11)
Fossilfritt kräver utrymme (2021-06-09)
Mer vindkraft skapar problem i framtiden (2021-06-06)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com