Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-03-20

Klimatförändring

Innehåll: Ole Humlums klimatrapporter | Globala temperaturen sedan 1979 | Källor

Klimat är allt väder under minst 30 år inklusive alla variationer. Temperaturen har inte ökat sedan 2015-

Med klimat menas de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteorologiska element på en given ort eller region över längre tidsperioder.

 Ole Humlums klimatrapporter

2022-03-20

Klimatforskaren Ole Humlum[1] ger sedan många år ut en månatliga rapport om klimatet. Rapporten är en redovisning av data från etablerade forskningsinstitutioner. Rapporten består av ett 50-tal sidor och inleds med en sammanfattning.[2]

Sammanfattning av observationer fram till februari 2022:

1: Observerad genomsnittlig global lufttemperaturförändring de senaste 30 åren är cirka +0,17°C per decennium. Om oförändrad kommer ytterligare genomsnittlig global lufttemperaturökning till år 2100 att vara cirka +1,3°C.

2: Tidvattenmätare längs kuster indikerar en typisk global havsnivåhöjning på cirka 1-2 mm/år. De senaste 100 åren har förändringar i kusthavsnivån varit stabila, utan den senaste tidens acceleration. Om oförändrad kommer den globala havsnivån vid kusterna vanligtvis att öka med 8-16 cm år 2100, även om många platser i regioner som påverkades av glaciationen för 20 000 år sedan kommer att uppleva ett relativt havsnivåfall.

3: Sedan 2004 har de globala haven över 1900 m djup i genomsnitt värmts upp med cirka 0,07°C. Den maximala uppvärmningen (ca 0,2°C, 0-100 m djup) påverkar främst hav nära ekvatorn, där den inkommande solstrålningen är maximal.

4: Förändringar i atmosfärisk CO2, följer förändringar i global lufttemperatur. Förändringar i den globala lufttemperaturen följer förändringar i havsytans temperatur.

5: Det fanns ingen märkbar effekt på atmosfärisk CO2 på grund av den covid-relaterade minskningen av växthusgasutsläppen 2020-21. Således överväger naturliga sänkor och källor för atmosfärisk CO2 vida mänskliga bidrag.[3]

 Globala temperaturen sedan 1979

2022-03-20

title

Februari 2022, Climate4you

Ovan visas globala månatliga temperaturuppskattningar av flera institut. Eftersom basperioden skiljer sig åt för de olika temperaturuppskattningarna har de alla normaliserats genom att jämföra med medelvärdet på 30 år från januari 1979 till december 2008.

Den tjocka svarta linjen representerar det enkla löpande 37-månaders (ca 3 år) medelvärdet av medelvärdet av alla fem temperaturrekord. Siffrorna som visas i det nedre högra hörnet representerar temperaturavvikelsen i förhållande till genomsnittet ovan. Värden avrundas till närmaste två decimaler, även om vissa av de ursprungliga dataserierna har mer än två decimaler. Senaste månaden som visas: december 2021. Senaste diagramuppdatering: 9 februari 2022.

Som framgår av diagrammet så har den globala temperaturen inte stigit sedan den mycket kraftig El Niño-effekten 2014-2016[4] enligt samtliga institut även om skillnaderna kan vara mycket stora för enskilda månader. Ökningen per decennium sedan 1979 är enligt diagrammet (-0,15 -> 0,5)/40 0,016 grader (dvs betydligt lägre än Humlums uppgift ovan). [5]

 Källor

2022-05.06

Fotnoter

Etiketter med länkar

Atmosfär, Hav
Inga länkar
Väder
Inga länkar
Klimat
Inga länkar
Strålning Nederbörd
Inga länkar
Humlum
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Clive Best
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
Energimyndigheten: Solceller
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC bluffar del 5, inkompetens i alla led
IPCC: Översvämning
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatet sedan istiden
Klimatförändring
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Satelliter
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solceller med sällsynta jordartsmetaller
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk politik
Svenska kraftnät
Svårt att datera kolutsläpp
Tege Tornvall
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.