Klimatfakta.info

2022-11-19

Climate4you: Oktober 2022

Innehåll: Kortkort | Climate4you | Källor
Temperaturen stiger med 0,017 grader/år. Det betyder att värmen 2100 understiger 1,5 grader vilket var ett mål i Parisavtalet. Havsnivån stiger med 1-2 mm/år och är 8-16 cm högre 2100.

Kortkort

Publ 2022-11-19

Ole Humlum har publicerat en rapport om klimatet med sammanställning av faktiskt resultat (inte modeller eller prognoser) från en rad etablera källor.

  • Temperaturen stiger med 0,017 grader/år i genomsnitt sedan 40 år, vilket betyder att den globala värmen blir lägre än Parisavtalet 1,5 grader år 2100.
  • Havsnivån stiger med 1-2 mm/år. Det blir en höjning med 8-16 cm år 2100.
  • Haven har värmts 0,07 grader i vattenlagret över 1900 meters djup.
  • Förändringarna i atmosfärisk koldioxid följer förändringarna av den globala temperaturen som följer på förändringar i havsytans temperatur.
  • Det finns ingen märkbar effekt på atmosfärisk CO2 på grund av minskade växthusgasutsläppen under covidepidemien 2020-2021. Naturliga sänkor och källor uppväger vida mänskliga bidrag.

Climate4you

Publ 2022-11-19

Ole Humlum, Climate4you:

KORT SAMMANFATTNING AV IAKTTAGELSER TILL OKTOBER 2022

1: Observerad genomsnittlig global lufttemperaturförändring de senaste 40 åren är cirka +0,17oC per decennium. Om denna förändringstakt förblir stabil kommer ytterligare genomsnittlig global lufttemperaturökning till år 2100 att vara cirka +1,3oC. En del av den skenbara temperaturökningen som rapporteras beror dock på administrativa förändringar och den verkliga framtida ökningen kan därför bli mindre.

2: Tidvattenmätare längs kuster indikerar en typisk global havsnivåökning på cirka 1-2 mm/år. Havsnivåns förändringstakt under de senaste 100 åren har i stort sett varit stabil, utan den senaste tidens acceleration. Om förändringstakten förblir stabil kommer den globala havsnivån vid kusterna vanligtvis att öka med 8-16 cm år 2100, även om många platser i regioner som påverkades av glaciationen för 20 000 sedan kommer att uppleva ett relativt havsnivåfall.

3: Sedan 2004 har de globala haven över 1900 m djup i genomsnitt värmts upp med cirka 0,07oC. Den maximala uppvärmningen (ca 0,2oC, 0-100 m djup) påverkar främst hav nära ekvatorn, där den inkommande solstrålningen är maximal.

4: Förändringar i atmosfärisk CO2 följer förändringar i global lufttemperatur. Förändringar i den globala lufttemperaturen följer förändringar i havsytans temperatur.

5: Det finns ingen märkbar effekt på atmosfärisk CO2 på grund av den covid-relaterade minskningen av växthusgasutsläppen 2020-2021. Naturliga sänkor och källor för atmosfärisk CO2 uppväger vida mänskliga bidrag.

Hela poängen med vetenskap är att ifrågasätta accepterade dogmer. Freeman Dyson.

Källor

Publ 2022-11-19

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Climate4you
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Climate4you: Klimatet september 2022 (2022-10-21)
Climate4you Update May 2022 (2022-06-18)
Climate4you (2021-12-18)
John Christy (2021-09-01)
Ole Humlum (2021-08-16)

Hav
Golfströmmen (2024-02-12)
Havsströmmar. (2023-09-06)
Klimatförändring (2023-08-05)
Hav (2023-05-03)
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Försurning (2022-11-15)
Kolcykeln (2022-03-24)

Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS (2023-11-30)
Jordens historia (2023-11-29)
Koldioxiden i atmosfären fortsätter att öka (2023-06-18)
Hav (2023-05-03)
Växthuseffekten (2023-05-03)
Koldioxid under jordens historia (2023-04-25)
CO2Science (2023-04-03)
Koldioxid (2023-03-03)
Iskärnor (2023-01-27)
Klimatekonomi (2023-01-26)
Klimatförändringsindikatorer: Climate Forcing (2023-01-16)
Växthusgaser (2023-01-09)
Grönt stål (2022-12-25)
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Mätning av växthusgaser (2022-11-09)
The Great Global Warming Swindle (2022-08-03)
Svårt att datera kolutsläpp (2022-07-28)
Lagring av koldioxid (2022-06-15)
Klimatskatter (2021-11-21)
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter (2021-10-05)
Koldioxid från torvmark (2021-06-06)
Fotosyntes (2021-05-30)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16)

Ole Humlum
Klimatfacit 2023 (2024-03-28)
Den globala temperaturen faller (2024-03-23)
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Climate4you Update May 2022 (2022-06-18)
Climate4you (2021-12-18)
Ole Humlum (2021-08-16)

Parisavtalet
COP - Climate Change Conference (2022-11-21)
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Parisavtalet (2022-11-05)

Temperatur
Den globala temperaturen faller (2024-03-23)
Klimatdata från Metoffice (2023-06-18)
Iskärnor (2023-01-27)
Temperatur (2023-01-11)
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Temperaturmätning (2022-11-11)
Climate Action Tracker (2022-11-08)
Jetströmmar (2022-07-21)
Berkelay Earth (2022-04-22)
Global temperatur 1750-1900 (2021-11-20)
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur (2021-08-15)
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com