Klimatfakta.info

2023-10-23

Kritik mot EUs klimatpolitik

Innehåll: Nederländerna | Italien | Polen | Tyskland | Källor
Väljarna lämnar de gröna partierna och går till de EU-kritiska partierna till höger. Parlamentets talman Metsola oroar sig över den extrema klimatpolitiken. Flera länder begär ändrad klimatpolitik.

Nu när EU-valet 2024 närmar sig sker en anmärkningsvärd förändring i de stora länderna i EU Väljarna vänder sig bort från gröna partier mitt i en stigande våg av högerpartier och anti-EU-känslor.

Opinionsundersökningar visar konsekvent på betydande framgångar för högerpartier i länder som Tyskland och Italien, samtidigt med förluster för mittenfalanger. Och en betydande del av denna förändring kan tillskrivas väljarnas missnöje med EU:s klimatpolitik.

Sedan 2019 har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lett en extremgrön kommission. Men eftersom von der Leyen nu siktar på att säkra ytterligare en mandatperiod kan hon möta ett annat politiskt landskap med de mer omtvistade slutdelarna av den gröna given, liksom dess Fit for 55-lagstiftningspaket.

title Roberta Metsola.

Europaparlamentets talman Roberta Metsola säger att hon är orlig oro och anser att den växande listan över klimat- och industriregleringar från Bryssel driver väljare mot EU-fientliga partier inför nästa års val. Och eftersom EU:s klimatstrategi redan skapar social oro i medlemsländerna är det dags att EU omprövar sin strategi.

Nederländerna

Publ 2023-10-23

Den högerorienterade bonde- och medborgarrörelsen, som uppstod 2019, är nu det dominerande partiet i den nederländska senaten och alla provinsförsamlingar. Och partiet är på direkt kollisionskurs med EU när det gäller en nederländsk politik för att begränsa kvävet från jordbruket.

Italien

Publ 2023-10-23

Italiens högerregering, som röstades igenom i slutet av förra året, motsätter sig också olika EU-initiativ och hävdar att lokala företag inte har råd med de tidigare överenskomna gröna målen. Italien har krävt att EU ska mildra ett direktiv som syftar till att förbättra byggnaders energieffektivitet, omvärdera planerna på att fasa ut förbränningsmotorer och ifrågasatt satsningen på att minska industriutsläppen.

Polen

Publ 2023-10-23

Polens tidigare högerregering har dragit Bryssel inför rätta. Regeringen hävdade att den hade lämnat in klagomål om EUs förbud mot fordon med förbränningsmotorer till 2035, det påskyndade utsläppsminskningsmålet, minskningen av gratis koldioxidtillstånd och vad den ansåg vara inblandning i den nationella skogsförvaltningen.

Tyskland

Publ 2023-10-23

I Tyskland var oron över en lag för att fasa ut olje- och gasuppvärmningen nära att knäcka den styrande koalitionen i våras. Och efter veckor av förhandlingar urvattnades det ursprungliga lagförslaget. Missnöje med EU:s förbud mot förbränningsfordon 2035 gjorde också landets mittenväljare mer EU-skeptiska, vilket till och med påverkade alla tre partierna i Tysklands Traffic Light-koalition i delstatsvalet i år, enligt opinionsundersökare.

Källor

Publ 2 23-10-23

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Byggnader
Kritik mot EUs klimatpolitik (2023-10-23)
Byggnadssektorn (2022-04-01)

Fit for 55
Klimathandlingsplanen (2024-03-22)
Överenskommelse om klimatpolitiken inom Tidöavtalet (2023-11-14)
Kritik mot EUs klimatpolitik (2023-10-23)
Agenda 2030 i praktiken (2023-09-05)
Koldioxiden i atmosfären fortsätter att öka (2023-06-18)
Moderaternas klimatpolitik (2023-04-09)
EU om byggnader (2022-12-14)
Naturvårdsverket (2022-08-02)

Polen
Polen mot förbudet av förbränningsmotorer (2023-10-24)
Kritik mot EUs klimatpolitik (2023-10-23)
Tyskland inför nya gränskontroller (2023-10-16)
EU för återställande av natur (2023-07-13)
Vindkraft (2023-03-31)
Naturgas (2022-11-25)
Energy Charter Treaty (ECT) (2022-10-26)
Kol (2022-04-05)
Polen trotsar EU-dom – vägrar stänga kolgruvor (2021-05-24)

Skogen
Kritik mot EUs klimatpolitik (2023-10-23)
Skog (2023-08-10)
Skogsbruket ska vara nationellt (2021-07-02)

Tyskland
Tysk industrikris möts med subventioner och lägre skatter (2023-10-27)
Polen mot förbudet av förbränningsmotorer (2023-10-24)
Kritik mot EUs klimatpolitik (2023-10-23)
Tyskland inför nya gränskontroller (2023-10-16)
Opinioner om klimatet (2023-09-15)
Skog (2023-08-10)
Stark opinon mot EU-parlamentet (2023-06-07)
UNEP (2023-05-19)
Vindkraft - Tillverkning (2023-04-30)
Ekonomi (2023-04-28)
Vindkraft (2023-03-31)
Tyskland (2023-02-26)
Elkraftsystem (2023-01-16)
Elskatten (2023-01-05)
Järnväg och tåg (2022-12-23)
Kärnkraft (2022-12-13)
Petroleum, olja (2022-12-03)
Naturgas (2022-11-25)
Ryssland (2022-09-18)
EUs utveckling (2022-09-17)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Attribution (2022-08-05)
EU - Europeiska unionen (2022-08-02)
Kol (2022-04-05)
Tyskland: ”Behöver inte rysk gas” (2022-03-22)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com