Klimatfakta.info

2021-11-13

COP 26 Glasgow

Innehåll: Preliminära resultat | Konferensen | Rapporter | Källor |
Slutdokumentet är fastställt. Många länder är djupt besvikna. Många frågetecken återstår. Och vad kommer sedan bli verklighet?

Washington Post har publicerat den slutliga avtalstexten "Glasgow climate pact".

Preliminär version av besluten tagna vid Glasgow Climate Change Conference:
Outcomes of the Glasgow Climate Change Conference - Advance Unedited Versions (AUVs), unfccc

Preliminära resultat

Vilka beslut har tagits vid COP26 med mer än 21 000 delegater från nära 200 länder, 14 000 observatörer och 4 000 journalister är ackrediterade till mötet.

 • Stoppa avskogningen . Inget om det i avtalet.
 • Koldioxidutsläppen ska minska. "Recognizes that limiting global warming to 1.5 °C requires rapid, deep and sustained reductions in global greenhouse gas emissions, including reducing global carbon dioxide emissions by 45 per cent by 2030 relative to the 2010 level and to net zero around mid-century, as well as deep reductions in other greenhouse gases;" §22.
 • Kolet. "accelerating efforts towards the phase-down of unabated coal power" §36. "Unabeted" betyder ingen fångst av koldioxid.
 • Minska metanutsläppen. "Invites Parties to consider further actions to reduce by 2030 non-carbon dioxide greenhouse gas emissions, including methane;" §37.
 • "Fossil" nämns för första gången i ett COP-avtal. "accelerating efforts towards the phase-down of unabated coal power and inefficient fossil fuel subsidies, recognizing the need for support towards a just transition" §36
 • Inget globalt pris på koldioxid [1]
 • USA och Kina att de ska samarbeta för att uppnå målen i Parisavtalet.[2]
 • Oklara regler för utsläppshandeln
 • Oklart hur länderna ska rapportera klimatåtgärder
 • Oklart hur utvecklingsländer får använda klimatbidrag från rikare länder.
 • Presentation av fusionsenergi[3]

Konferensen

title UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) in Glasgow on 31 October - 12 November 2021

COP26 är FN:s 26:e konferens om klimatet. Det hålls i Glasgow i Skottland 1-12 november 2021 var ursprungligen planerad att hållas i november 2020, men sköts fram ett år på grund av coronapandemin.

Storbritannien står värd för mötet, i samarbete med Italien. Mötet hålls normalt årligen mellan parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och detta är det 26:e i ordningen, därav förkortningen COP26.[4]

Denna konferens är första gången som parterna förväntas förbinda sig till ökade ambitioner sedan COP21. Parterna är skyldiga att vart femte år, som beskrivs i Parisavtalet, genomföra en process som i dagligt tal kallas "spärrmekanismen".[5]

En av de viktigaste frågorna under FN:s klimatkonferens Cop 26 som börjar på söndag blir att färdigställa reglerna för hur utsläppsminskningar i andra länder ska kunna genomföras, verifieras och bokföras enligt Parisavtalets artikel 6.[6]

Rapporter

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


COP
COP - Climate Change Conference (2022-11-21)
UNFCCC (2022-11-04)

EU
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020 (2021-04-22)
Elkraftsystem (2023-01-16)
Elmarknadsdesign (2023-02-25)
Energy Charter Treaty (ECT) (2022-10-26)
EU - Climate action (2023-01-15)
EU - hållbart näringsliv (2023-03-17)
EU - Parlamentet och rådet (2023-03-09)
EU - Socialfonden (2022-12-06)
EU - statsstödsregler (2023-01-07)
EU - svenska ordförandeskapet (2022-12-04)
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024 (2023-02-28)
EU i Sverige (2023-01-26)
EU och klimatet (2022-12-14)
EU vill stoppa engelska TV-program (2021-06-29)
EU-kommissionen (2023-01-15)
EU-nämnden (2023-03-02)
EUs gigantiska fond (2021-06-08)
EUs taxonomiförordning (2022-05-23)
EUs utveckling (2022-09-17)
Järnväg och tåg (2022-12-23)
Plastpåseskatten (2021-05-25)
Reduktionsplikten (2023-04-08)
Skogsbruket ska vara nationellt (2021-07-02)
Solpaneler (2022-10-21)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25)
Swexit (2023-01-12)
Utsläppshandel (2021-07-11)
Vattenkraft (2021-12-22)
Yttrandefrihet (2022-06-17)

IPCC
Biologisk mångfald (2022-12-20)
Climate realism (2023-05-21)
Global temperatur 1750-1900 (2021-11-20)
IPCC AR5 (2022-08-28)
IPCC AR6 (2022-10-21)
IPCC AR6 WG2 (2022-03-08)
Judith Curry (2023-03-27)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
Klimatkänslighet (2023-07-08)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16)
Koldioxidlagring - CCS (2021-11-22)
Mallen Baker (2023-08-09)
Modeller, prognoser, scenarier och RCP (2022-06-16)
Ny ordförande för IPCC (2023-08-19)
UNEP (2023-05-19)
Vetenskap och klimatet (2022-05-24)

UNFCCC
COP - Climate Change Conference (2022-11-21)
COP 27 (2022-11-20)
COP 28 (2023-06-09)
Förenta nationerna FN (2022-10-24)
Parisavtalet (2022-11-05)
UNFCCC (2022-11-04)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se